ไพ่ 6 สำรับความน่าจะเป็นที่ “เจ้ามือ” จะได้แต้มแต่ละใบบนไพ่ใบที่ 2 หรือ 3

ไพ่ 6 สำรับ: ความน่าจะเป็นที่เจ้ามือจะหยุดด้วยไพ่เพียงสองใบคือ 0.564722 และความน่าจะเป็นที่ไพ่ใบที่สามจะต้องสร้างขึ้นคือ 0.435278

ความน่าจะเป็นของแต่ละจุดที่ปรากฏในส่วนท้ายของไพ่ 6 สำรับ “Banker” ไม่ว่าจะเป็นไพ่ 2 หรือ 3 ใบ

0 คะแนน: 0.088632

1 คะแนน: 0.069322

2 คะแนน: 0.069018

3 คะแนน: 0.072821

4 คะแนน: 0.093398

5 คะแนน: 0.100778

6 คะแนน: 0.l21022

7 คะแนน: 0.12851

8 คะแนน: 0.127978

9 คะแนน: 0.128522
ตารางถัดไปแสดงจำนวนแต้มของผู้เล่นตามจำนวนไพ่ผู้เล่นสำหรับหกสำรับ

About the author: huc99slot

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.