ไพ่ 6 สำรับความน่าจะเป็นที่ 「ผู้เล่น」จะได้แต้มแต่ละใบบนไพ่ใบที่สองหรือสาม

ไพ่ 6 สำรับของ 「ผู้เล่น」หยุดลงด้วยไพ่เพียงสองใบคือ 0.496668 และความน่าจะเป็นที่ไพ่ใบที่สามจะต้องเต็มคือ 0.503332

ไพ่ 6 สำรับของ สำรับ 「ผู้เล่น」ไม่ว่าจะเป็นไพ่ 2 หรือ 3 ใบความน่าจะเป็นของแต่ละจุดที่ปรากฏ
0 คะแนน: 0.093843
1 คะแนน: 0.074577
2 คะแนน: 0.074295
3 คะแนน: 0.074577
4 คะแนน: 0.074285
5 คะแนน: 0.074555
6 คะแนน: 0.133163
7 คะแนน: 0.133749
8 คะแนน: 0.13318
9 คะแนน: 0.13377

ตารางถัดไปแสดงจำนวนแต้มของผู้เล่นตามจำนวนไพ่ผู้เล่นสำหรับหกสำรับ

About the author: huc99slot

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.