ไพ่ 8 สำรับความน่าจะเป็นที่ “เจ้ามือ” จะได้แต้มแต่ละใบบนไพ่ใบที่ 2 หรือ 3

ไพ่ 8 สำรับ: ความน่าจะเป็นที่เจ้ามือจะหยุดด้วยไพ่เพียงสองใบคือ 0.564595 และความน่าจะเป็นที่ไพ่ใบที่สามจะต้องสร้างขึ้นคือ 0.435405

ไพ่ 8 สำรับ: ความน่าจะเป็นของแต่ละจุดที่ปรากฏไม่ว่าเจ้ามือจะใช้ไพ่ 2 หรือ 3 ใบในตอนท้าย

0 คะแนน: 0.088775

1 คะแนน: 0.069281

2 คะแนน: 0.069054

3 คะแนน: 0.072776

4 คะแนน: 0.093429

5 คะแนน: 0.100704

6 คะแนน: 0.121076

7 คะแนน: 0.128431

8 คะแนน: 0.128033

9 คะแนน: 0.128440

 

About the author: huc99slot

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.